Dostęp do serwisu Szukio

Numer umowy SK/195/SI/6-W/2021
Data podpisania 03.03.2021
Przedmiot zamówienia: Dostęp do serwisu Szukio
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza
Wartość zamówienia: 3 112,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 04.03.2021
Data udostępnienia informacji: 04.03.2021