Zakup oraz dostawa 10 ekranów LED do gdyńskich szkół

Numer umowy SK/1708/OE/86-W/2021
Data podpisania 10.12.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup oraz dostawa 10 ekranów LED do gdyńskich szkół, montaż ścienny 10 ekranów LED, dostarczenie 10 odtwarzaczy multimedialnych,
zapewnienie oprogramowania do zarządzania i tworzenia treści edukacyjnych, przeprowadzeniE szkolenia stacjonarnego dla szkolnych administratorów oraz administratora globalnego z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, w zakresie korzystania z oprogramowania, zapewnienie licencji na korzystanie z oprogramowania do zarządzania i tworzenia treści edukacyjnych w terminie 1 roku od momentu podpisania umowy, zapewnienie wsparcia infolinii technicznej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586 231 23 26
Wykonawca: Rewers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia  11 lok.F8, 80-755 Gdańsk, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, pod numerem KRS 0000641776, NIP 5833217447
Wartość zamówienia: 72 000,00 zl brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Emilia Koniuszewska
Nr telefonu: 58 761-77-33
E-mail: e.koniuszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2021
Data udostępnienia informacji: 29.12.2021