Zakup 86 sztuk piór wiecznych marki Parker IM ESSENTIAL MATTE BLACK CT (kod 2143638), 86 sztuk papierowych torebek z logo Parker

Numer umowy SK/1382/OE/58/W/2021
Data podpisania 13.09.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup 86 sztuk piór wiecznych marki Parker IM ESSENTIAL MATTE BLACK CT (kod 2143638), 86 sztuk papierowych torebek z logo Parker o wymiarach: 18x8x22,5 w kolorze szarym, wykonania nadruku (graweru) z imieniem i nazwiskiem ucznia gdyńskiej szkoły na korpusie pióra oraz dostawy nadrukowanych (wygrawerowanych) piór oraz torebek do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia (81-382), NIP: 5862312326, REGON: 191675557
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SAMFIX-PAPIER Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk, NIP 583-026-77-81, REGON 190500169 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydzi
Wartość zamówienia: 7 595,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Emilia Koniuszewska
Nr telefonu: 58 761-77-33
E-mail: e.koniuszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2021
Data udostępnienia informacji: 30.09.2021