Wykonanie projektu 4-stronnicowego dodatku do informatora miejskiego Ratusz w formacie PDF, według wskazań i uwag Zamawiającego

Numer umowy SK/259/OE/4-W/2021
Data podpisania 17.02.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu 4-stronnicowego dodatku do informatora miejskiego Ratusz w formacie PDF, według wskazań i uwag Zamawiającego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni‑Urząd Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 586-231-23-26
Wykonawca: Agencja Reklamowa Pixella Rafał Butny ul. Górnicza 37/7 81-572 Gdynia NIP: 9532271891
Wartość zamówienia: 492,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Skóra
Nr telefonu: 58 058-76-17 wew. 714
E-mail: m.skora@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 06.10.2021
Data udostępnienia informacji: 06.10.2021