Umowa udostępnienia Kompleksowego Systemu Rekrutacji nr SK/301/OE/5-W/2021

Numer umowy SK/301/OE/5-W/2021
Data podpisania 24.02.2021
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem internetu Kompleksowego Systemu Rekrutacji (Systemu) prowadzonym przez Zamawiającego szkołom i placówkom oraz Zamawiającemu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
Wartość zamówienia: 18 450,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 13.04.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2021