Umowa na przeprowadzenie zajęć z zakresu legorootyki dla dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy KB/26/OE/TP/2021
Data podpisania 09.03.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenie zajęć z zakresu legorobotyki dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu edukacyjnego pn:  „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: UNIFUND Sp. z o. o.
Os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków
Wartość zamówienia: 50 830,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 18.03.2021
Data udostępnienia informacji: 18.03.2021