Umowa na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu rozwijania umiejetności informatycznych

Numer umowy KB/32/OE/TP/2021
Data podpisania 29.07.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa na wykonania szkolenia dla 32 nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu rozwijania umiejętności informatycznych w związku z realizacją projektu pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: DC Edukacja Sp. z o. o.
ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
Wartość zamówienia: 12 396,80 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021