Umowa na przeprowadzenie kursu Certified Ethical Hacker

Numer umowy KB/33/OE/RSZU/2021
Data podpisania 26.08.2021
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenia kursu w zakresie części 6 Certified Ethical Hacker (kurs akredytowany przez EC - Council).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: ALTKOM AKADEMIA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Wartość zamówienia: 43 704,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 29.09.2021
Data udostępnienia informacji: 29.09.2021