Umowa na przeprowadzenie kursów, etap VI

Numer umowy KB/17/OE/RSZU/2021
Data podpisania 08.02.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa na przeprowadzenia kursów, w zakresie:
1)      części 5.Kurs podstaw fotografii
2)      części 6.Kurs obsługi aparatu fotograficznego
3)      części 7.Kurs druku i publikacji
4)      części 10.Kurs automotywacji
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
ul. Sobieskiego 217
84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 14 400,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 04.03.2021
Data udostępnienia informacji: 04.03.2021