Umowa licencyjna dotycząca korzystania z oprogramowania w wersji online z linii „Progman”

Numer umowy SK/1568/OE/71-W/2021
Data podpisania 09.12.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa licencyjna dotycząca korzystania z oprogramowania w wersji online z linii „Progman”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer Polska Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 36 558,06
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Giez
Nr telefonu: 58 761-77-23
E-mail: j.giez@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Justyna Giez
Data wytworzenia informacji: 10.12.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022