Świadczenie usługi hostingu portalu edukacyjnego e-GIO oraz serwis techniczny

Numer umowy SK/497/OE/11-W/2021
Data podpisania 01.04.2021
Przedmiot zamówienia: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się,  na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 18.03.2021 r., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,  do:
1) świadczenia usługi hostingu portalu edukacyjnego e-GIO,
2) serwisu technicznego systemu e-GIO.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Master Telecom Jacek Tomaszewski i Marcin Prochera Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni 81-451,
Al. Zwycięstwa nr 96/98
Wartość zamówienia: 68.193,66 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2021
Data udostępnienia informacji: 01.04.2021