Przygotowanie informatora o gdyńkich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Numer umowy SK/495/OE/10-W/2021
Data podpisania 29.03.2021
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie informatora o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Maria Bogumiła Kuziemka prowadząca działanośc gospodarczą pod nazwą A STUDIO Agencja Kreatywna Maria Kuziemka z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 71/1 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 585-143-59-53, REGON
Wartość zamówienia: 7933,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Emilia Koniuszewska
Nr telefonu: 58 761-77-33
E-mail: e.koniuszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2021
Data udostępnienia informacji: 21.04.2021