Pomoc prawna w zakresie postępowań przetargowych prowadzonych przez Wydział Edukacji

Numer umowy SK/95/OE/2-W/2021
Data podpisania 08.02.2021
Przedmiot zamówienia: Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Zleceniodawcy – Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w następującym zakresie:
1)     porady prawne w zakresie prowadzonych przez Zleceniodawcę postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także umów jakie Zleceniodawca zamierza zawrzeć,
2)     reprezentowanie Zleceniodawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą, na podstawie każdoczesnego pełnomocnictwa.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Radosław Micewicz-Kłoda, radcą prawny, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Micewicz-Kłoda, Gdańsk (80-377), ul. Bora Komorowskiego 86A/2
Wartość zamówienia: 49.060,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 08.02.2021
Data udostępnienia informacji: 08.02.2021