Pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego "Zdolni z Pomorza"

Numer umowy KB/648/OE/57-W/2021
Data podpisania 11.10.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno-Pedagogicznego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegorz Urgacz, Gdańsk
Wartość zamówienia: 18.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2021
Data udostępnienia informacji: 11.10.2021