opieka nad uczniami w czasie wycieczek "Zdolni z Pomorza"

Numer umowy KB/674/OE/58-W/2021
Data podpisania 11.10.2021
Przedmiot zamówienia: Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Gdynia”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do opieki nad uczniami w czasie wycieczek zorganizowanych przez Zleceniodawcę w związku z realizacją Projektu.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Joanna Piechowiak, Sopot
Wartość zamówienia: 1.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2021
Data udostępnienia informacji: 11.10.2021