Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie warsztatu/pracowni Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Numer umowy KB/30/OE/RSZ/2021
Data podpisania 14.06.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie warsztatu/pracowni Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ANTENA Paweł Zawiszewski
Ul. Działdowska 16, 81-208 Gdynia
Wartość zamówienia: 25.226,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2021
Data udostępnienia informacji: 14.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2021 08:04 Dodanie informacji Marta Andrzejewska