Dostawa specjalistycznego wyposażenia do CKZIU nr 1 w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego..." cz. 15

Numer umowy KB/10/OE/RSZ/2021
Data podpisania 18.03.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (etap 2/2020)w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS" spółka jawna Z. Bielecki z siedzibą w Kwidzynie
(82-500), ul. Staszica 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302841,
NIP 5811172950, REGON 170324452
Wartość zamówienia: 8825,25 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2021