Dostawa specjalistycznego wyposażenia do CKZIU nr 1 w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego..." cz. 1

Numer umowy KB/5/OE/RSZ/2021
Data podpisania 16.03.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (etap 2/2020)w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: "METALZBYT-HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Bardowskiego 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070902, NIP 5471598442, REGON 070794899
Wartość zamówienia: 330516,10 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.03.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2021 14:35 Dodanie informacji Marta Burkiewicz