dostawa specjalistycznego sprzetu i wyposażenia do ZSCHiE cz. 4 w ramach projektu: " Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."

Numer umowy KB/24/OE/RSZ/2021
Data podpisania 30.03.2021
Przedmiot zamówienia: Dostaw specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni  w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; część 4.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (60-203), ul. J. Krauthofera 36, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038740, NIP 7770001387, REGON 000034996
Wartość zamówienia: 269.934,57 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 08.04.2021