dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ZSCHIE cz. 2 w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."

Numer umowy KB/126/OE/14-W/2021
Data podpisania 31.03.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni  w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; część 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Łukasz Szydłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eSzydłowski Łukasz Szydłowski z siedzibą w Zielęcicach (49-353 Brzeg), ul. Piekarska 1
Wartość zamówienia: 316.100,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021