dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - cz. 1

Numer umowy KB/39/OE/RSZ/2021
Data podpisania 12.10.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, cz. 1.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MECHATRONIKA WYPOSAZENIE DYDAKTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Poznaniu (61-324), ul. Ustrzycka 1,
Wartość zamówienia: 215.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2021
Data udostępnienia informacji: 12.10.2021