Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do CKZIU nr 1 - cz. 8- "Rozwój szkolnictwa zawodowego..."

Numer umowy KB/8/OE/RSZ/2021
Data podpisania 09.03.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (etap 2/2020)w ramach projektu, pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - cz. 8.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: RAFAŁ PAJEK MEGAMASZYNY z siedzibą w Spóroku (47-175), ul. Ul. Gunera 55, NIP 7561783517, REGON 160040202
Wartość zamówienia: 44.900,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Burkiewicz
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.burkiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.03.2021
Data udostępnienia informacji: 15.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2021 10:12 Dodanie informacji Marta Burkiewicz