Dostawa pomocy dydaktycznej (model samolotu) do CKZIU nr 1 "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni..."

Numer umowy KB/31/OE/RSZ/2021
Data podpisania 08.07.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa samolotu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych
oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Andrzej Gawroński, Grudziądz
Wartość zamówienia: 87.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2021
Data udostępnienia informacji: 08.07.2021