Asysta Techniczna

Numer umowy SK/1361/OE/55-W/2021
Data podpisania 01.09.2021
Przedmiot zamówienia: Asysta Techniczna systemu e-dziennika w trybie archiwum
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni‑Urząd Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 586-231-23-26
Wykonawca: Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP:
Wartość zamówienia: 36 900,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Emilia Koniuszewska
Nr telefonu: 58 761-77-33
E-mail: e.koniuszewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2021
Data udostępnienia informacji: 30.09.2021