Analiza programu kształcenia zawodowego w związku z projektem "Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego...

Numer umowy KB/442/OE/34-W/2021
Data podpisania 24.08.2021
Przedmiot zamówienia: 1.      Umowa jest zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, zwanego dalej „Projektem”.
2.      Celem Projektu jest poprawa jakości oraz dopasowanie kształcenia zawodowego w Gdyni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wzmacnianie współpracy z pracodawcami, kształtowanie wśród uczestników projektu postaw proprzedsiębiorczych, rozwój kompetencji zawodowych kadry odpowiedzialnej
za kształcenie zawodowe, włączanie do edukacji zawodowej nowych technologii i metod nauczania, rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, wymianę doświadczeń  między partnerami projektu, działania upowszechniające kształcenie zawodowe. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenia atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowania stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.
3.      Zleceniobiorca zobowiązuje s
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Dorota Wrzesińska-Gruszka, Gdańsk
Wartość zamówienia: 9480,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 24.08.2021
Data udostępnienia informacji: 24.08.2021