Analiza prawna dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania administracyjnego

Numer umowy SK/1430/OE/61-W/2021
Data podpisania 28.09.2021
Przedmiot zamówienia: Analiza prawna dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodne
z przeznaczeniem oraz niewykorzystanej części dotacji przez organ prowadzący Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Pegaz, PEGAZ.LA. sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-589) przy ul. Koperkowej 2/AB udzielonej przez Gminę Miasta Gdyni w 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PEGAZ w Gdyni w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, wskazanie Zleceniodawcy brakujących lub niekompletnych etapów powyższej procedury i sposobów jej konwalidacji, opracowanie wzorów dokumentów, w tym w szczególności zawiadomień i postanowień wydawanych w toku postępowania oraz decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranej i niewykorzystanej dotacji a także reprezentacja Zleceniodawcy
w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Marcin Zawisza
Radca prawnym – numer uprawnień GD/GD/2455,
prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej działającej pod firmą: „Wódecki Zawisza Żurowski Kancelaria Radców Prawnych s. c.” z siedzibą w Gdańsku (80-251),
ul
Wartość zamówienia: 8000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Andrzejewska
Nr telefonu: 58 761-77-24
E-mail: m.andrzejewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Edukacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2021
Data udostępnienia informacji: 28.09.2021