Usługa Ognivo

Numer umowy SK/843/SI/26-W/2020
Data podpisania 17.05.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup dostępu do systemu Ognivo wraz z certyfikatami dla pracowników Referatu Egzekucji Administracyjnej na 3 lata.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie ul. rtm. W. Pileckiego 65
Wartość zamówienia: Maksymalna kwota 14 022,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Kowalska-Müller
Nr telefonu: 58 785-14-01
E-mail: a.kowalska-muller@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Umowa została podpisana elektronicznie, wersja elektroniczna - Wydział Dochodów - Referat Egzekucji Administracyjnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Aleksandra Skrzypkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2022 10:37 Dodanie informacji Aleksandra Skrzypkowska