Z dnia 2021-12-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.12.2021 r. w sprawie:

4596/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 13/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Zamenhofa 6 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
4597/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11”.
4598/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdyńską Fundacją „Dom Marzeń” z siedzibą w Gdyni na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B dla 30 osób”.
4599/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 3975/21/VIII/R z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja”; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”).
4600/21/VIII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”.
4601/21/VIII/O - przekazania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2022 r.
4602/21/VIII/O - przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2022 r.
4603/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
4604/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
4605/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni.
4606/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia zajęć z dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami.
4607/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu aktywizacji psychospołecznej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
4608/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowiącego ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
4609/21/VIII/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr KB/593/OE/47-W/2021 z dnia 17 września 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition.
4610/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Kuśnierskiej.
4611/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Chylońskiej.
4612/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. gen. J. Dąbrowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4613/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4614/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 10-go Lutego 18A w Gdyni, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym.
4615/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej, Al. Jana Pawła II, Al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargów.
4616/21/VIII/P - wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie w ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy.
4617/21/VIII/P - udzielenia dotacji Gdyńskiemu Centrum Kultury.
4618/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu świadczenia usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami.
4619/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w otwartym naborze Partnera do współrealizacji projektu pn. "Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
4620/21/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację dwudziestej edycji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2022".
4621/21/VIII/P - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marlena Brygiert
Data wytworzenia informacji: 28.12.2021
Data udostępnienia informacji: 29.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2022 08:30 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
10.01.2022 12:47 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
05.01.2022 08:58 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
05.01.2022 08:57 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
04.01.2022 12:53 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
04.01.2022 07:18 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
04.01.2022 07:17 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:54 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:53 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:41 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:38 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:36 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:35 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:34 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
03.01.2022 13:33 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 12:00 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:05 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:04 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:03 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:02 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:01 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 09:00 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 08:59 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 08:58 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 08:57 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
31.12.2021 08:56 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
30.12.2021 14:04 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
29.12.2021 17:09 Korekta Sybilla Stolarczyk
29.12.2021 17:05 Korekta Sybilla Stolarczyk
29.12.2021 17:04 Korekta Sybilla Stolarczyk