Z dnia 2021-12-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.12.2021 r. w sprawie:

4498/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021
4499/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4500/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
4501/21/VIII/K - wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025.
4502/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
4503/21/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30.
4504/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B dla 30 osób”.
4505/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza 3 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Maciejewicza 11”.
4506/21/VIII/M - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Ewie Andziulewicz dyrektorowi powiatowej jednostki organizacyjnej Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.
4507/21/VIII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni.
4508/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni, dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 11 „Pod Kasztanami” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 31 „Bajeczka” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 58 „Mały Podróżnik” w Gdyni.
4509/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 8 „ Pluszowy Misiaczek” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 14 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 21 „Demptusiowo” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 22 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 23 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 49 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 51 w Gdyni.
4510/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 43 „Jantarek” w Gdyni, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni.
4511/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego stanowiącego ofertę uzupełniającą dla działań terapeutycznych dla mieszkańców Gdyni uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
4512/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia zajęć z dogoterapii dla mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami.
4513/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji psychospołecznej, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
4514/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni.
4515/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
4516/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu świadczenia usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami.
4517/21/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
4518/21/VIII/U - wyrażenia zgody na organizację konkursu „Świąteczny balkon na Karwinach".
4519/21/VIII/S - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Sportowe szkolenie dziewczynek w piłce nożnej w roku 2021”.
4520/21/VIII/S - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2022 roku.
4521/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 34-36 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
4522/21/VIII/P - zmiany Zarządzenia nr 3127/2020/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata.
4523/21/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
4524/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 10-go Lutego 18A w Gdyni, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym.
4525/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz wnioskodawcy Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego.
4526/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej.
4527/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Kazimierza Jurkiewicza, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
4528/21/VIII/P - powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022, ogłoszonego Zarządzeniem nr 4430/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 listopada 2021 r.
4529/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Orłowskiej w Gdyni przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony – 3 lata.
4530/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego.
4531/21/VIII/P -  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony.
4532/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4533/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kontenerowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4534/21/VIII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w darowiźnie ciężkiego samochodu ratowniczego gaśniczego dla OSP Gdynia Wiczlino.
4535/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania Aneksu nr 11 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie.
4536/21/VIII/R - podpisania umów o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
4537/21/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi objętych procesem usamodzielnienia".
4538/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2022 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 07.12.2021
Data udostępnienia informacji: 09.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2022 12:07 Zmiana załącznika Cezary Horewicz
28.12.2021 12:37 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 11:12 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 11:12 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 11:11 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
21.12.2021 11:10 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
20.12.2021 07:19 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:51 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:48 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:47 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:44 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:43 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:34 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:33 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:32 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:31 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:04 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 13:03 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 11:19 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 11:18 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 11:17 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 11:16 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 11:13 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
17.12.2021 11:12 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 14:34 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 14:24 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 14:23 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 14:22 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 14:20 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
16.12.2021 10:04 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
15.12.2021 15:32 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
15.12.2021 15:29 Aktualizacja treści Marlena Brygiert
15.12.2021 14:54 Korekta Sybilla Stolarczyk
15.12.2021 12:02 Aktualizacja treści Marlena Brygiert
15.12.2021 11:34 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
14.12.2021 14:30 Zmiana załącznika Marlena Brygiert
14.12.2021 14:18 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
13.12.2021 13:44 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk
13.12.2021 13:38 Korekta Sybilla Stolarczyk
13.12.2021 13:35 Zmiana załącznika Sybilla Stolarczyk