Z dnia 2021-11-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.11.2021 r. w sprawie:

4471/21/VIII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2021
4472/21/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4473/21/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4474/21/VIII/P - ogłoszenia XXII edycji konkursu pod nazwą „Gdynia bez barier”.
4475/21/VIII/R - o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu.
4476/21/VIII/O - konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gdyńskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2022-2026”.
4477/21/VIII/O - ustalenia regulaminu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gdyni przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.
4478/21/VIII/O - wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.
4479/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a operatorem hulajnóg elektrycznych działającym pod marką BOLT SERVICES PL Sp. z o.o w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
4480/21/VIII/P - zmieniające zarządzenie nr 3820/21/VIII/P w sprawie wdrożenia LEX Kontrola Zarządcza w ramach systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych Miasta..
4481/21/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Turkusowej,
4482/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej.
4483/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Świętokrzyskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku.
4484/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łowickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
4485/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A.Abrahama 69 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
4486/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4487/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 98 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiącej część działki nr 127/3 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
4488/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
4489/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pozarządowej.
4490/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji pożytku publicznego
4491/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 308 m2 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni stanowiącej część działek: nr 400, nr 401/1, nr 401/6 nr 404 nr 405 obręb 0021 Oksywie – położonej w Gdyni przy ulicy Płk. Dąbka/ ulicy Zielonej - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
4492/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni".
4493/21/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.
4494/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4495/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4496/21/VIII/P - zmiany treści Zarządzenia Nr 163/18/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2018. dotyczącego ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 – 2021.
4497/21/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.12.2021
Data udostępnienia informacji: 03.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2021 19:16 Korekta Sybilla Stolarczyk