Z dnia 2021-11-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.11.2021 r. w sprawie:

4402/21/VIII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni.
4403/21/VIII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022-2035.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.11.2021
Data udostępnienia informacji: 17.11.2021