Z dnia 2021-11-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2021 r. w sprawie:

4341/21/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie niwelowania negatywnych skutków pandemii dotyczących dobrostanu psychicznego oraz zaległości merytorycznych uczniów .
4342/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022” .
4343/21/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021 – 2023”.
4344/21/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
4345/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ul. 10 Lutego 18A w Gdyni zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.11.2021
Data udostępnienia informacji: 04.11.2021