Z dnia 2021-10-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.10.2021 r. w sprawie:

4269/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
4270/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4271/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4272/21/VIII/P - zmiany zarządzenia Nr 2007/20/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością.
4273/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gdyni.
4274/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni.
4275/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdyni.
4276/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Jesień - po Covidzie.
4277/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Emocjonalne warsztaty kulinarne.
4278/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Bliskie relacje – warsztaty z seksualności dla osób z niepełnosprawnościami.
4279/21/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS pod nazwą: „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”.
4280/21/VIII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia.
4281/21/VIII/P - wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu ratowniczego dla Stowarzyszenia POPR Gdynia.
4282/21/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 3314/21/VII/P z dnia 09.02.2021 r. dot. określenia warunków zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prywatnej.
4283/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Jarzębinowej.
4284/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Sybilla Stolarczyk
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.10.2021
Data udostępnienia informacji: 15.10.2021