Z dnia 2021-09-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2021 r. w sprawie:

4189/21/VIII/P - udzielenia dotacji na częściowy remont pomieszczeń na statku-muzeum „Dar Pomorza”.
4190/21/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni.
4191/21/VIII/M - wyrażenia zgody na zawarcie z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Spółką z o.o. w Gdyni umowy w sprawie partycypacji finansowej na koszty realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlanego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka.
4192/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 3/2021 z 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Legionów 94-98 w Gdyni.
4193/21/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do Porozumienia Nr KB/603/MB/32-W/2020 zawartego w dniu 7.10.2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AB Inwestor Andrzej Boczek w sprawie wspólnej budowy zjazdu z drogi publicznej do drogi wewnętrznej do parkingów podziemnych Parku Centralnego i Budynku SQUARE.
4194/21/VIII/O - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni.
4195/21/VIII/U - nieodpłatnego przekazania elementów instalacji monitoringu miejskiego do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni.
4196/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
4197/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
4198/21/VIII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia.
4199/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Necla przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
4200/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4201/21/VIII/P - odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni w rejonie ul. Adama Mickiewicza i ul. Henryka Siemiradzkiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni.
4202/21/VIII/R - podpisania umów o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
4203/21/VIII/M - wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do porozumienia nr KB/723/MB/37-W/2020 zawartego w dniu 16.11.2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AB Inwestor Andrzej Boczek w sprawie wspólnego zarządu terenami i budową drogi wewnętrznej do parkingów podziemnych Parku Centralnego i Budynku SQUARE.
4204/21/VIII/P - ustalenia ceny garażu numer 31 przy ul. Harcerskiej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu gminnego.
4205/21/VIII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Chylońskiej 227 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 31 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.09.2021
Data udostępnienia informacji: 23.09.2021