Z dnia 2021-09-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.09.2021 r. w sprawie:

4162/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.
4163/21/VIII/M - zawarcia porozumienia dotyczącego ekspozycji sprzętu podróżniczego w związku z organizacją 23. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.
4164/21/VIII/O - przyznania środków na organizację I Nadmorskiego Festiwalu Gitarowego.
4165/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne przejęcie infrastruktury technicznej pomiędzy spółką Lipowa sp. z o.o. a Gminą Miasta Gdyni.
4166/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Miasta Gdyni do czynności związanych z udziałem w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”.
4167/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Centrum Rehabilitacji Pokoronawirusowej.
4168/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Sportowa Olimpiada Przedszkolaka".
4169/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4170/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
4171/21/VIII/K - przyjęcia darowizny – środków pieniężnych.
4172/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 152 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51.
4173/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
4174/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4175/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie - rejon ul. Arendta Dickmana 26-30.
4176/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pawiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
4177/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR SA - rejon ul. Macierewicza.
4178/21/VIII/P - przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Arciszewskich, ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu.
4179/21/VIII/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w roku 2021 za osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych i jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Gdynia.
4180/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 12/8/2001 z 06 sierpnia 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego 36 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
4181/21/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację siódmej edycji projektu "Gdyński BiznesMam".
4182/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 32 "Cisowiaczki" w Gdyni.
4183/21/VIII/O - powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników służby zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.09.2021
Data udostępnienia informacji: 23.09.2021