Z dnia 2021-08-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.08.2021 r. w sprawie:

4086/21/VIII/U - uchylenia Zarządzenia Nr 3290/21/VIII/2021 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów drogowych.
4087/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
4088/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
4089/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
4090/21/VIII/K - zmiany zarządzenia nr 2691/20/VIII/K z 15-09-2020 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.08.2021
Data udostępnienia informacji: 27.08.2021