Z dnia 2021-08-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.08.2021 r. w sprawie:

4041/21/VIII/R - podpisania umowy o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
4042/21/VIII/R - udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pełnomocnictwa do zawierania umów.
4043/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a operatorem hulajnóg elektrycznych działającym pod marką QUICK RIDE w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
4044/21/VIII/P - określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
4045/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawczyni
4046/21/VIII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie materaca próżniowego dla Stowarzyszenia POPR Gdynia.
4047/21/VIII/M - ogłoszenia "Konkursu studialno-ideowego na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni - Pirs Przyszłości".
4048/21/VIII/P - powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Gdyni na lata 2022-2026
4049/21/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ogłoszenia ograniczonego przetargu pisemnego na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 335,90 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przy ul. Chylońskiej 237

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.08.2021
Data udostępnienia informacji: 27.08.2021