Z dnia 2021-08-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.08.2021 r. w sprawie:

3991/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3992/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3993/21/VIII/K - zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3994/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2021 z 24 czerwca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Śląskiej 74 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dzierżawy części działek
3995/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 08/2021 i 09/2021 z 03 kwietnia 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Kapitańskiej 18 A w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
3996/21/VIII/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
3997/21/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
3998/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
3999/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
4000/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
4001/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
4002/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdyni
4003/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gdyni
4004/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
4005/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni
4006/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni
4007/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
4008/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
4009/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
4010/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
4011/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
4012/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni
4013/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
4014/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni
4015/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni
4016/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Gdyni
4017/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekologiczno –Transportowych w Gdyni
4018/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni
4019/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 52 w Gdyni
4020/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni
4021/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni
4022/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni
4023/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni
4024/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni
4025/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19 w Gdyni
4026/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 16 w Gdyni
4027/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni oraz dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni
4028/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 28 w Gdyni
4029/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni
4030/21/VIII/O - powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
4031/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Trening pamięci dla seniorów chorych na chorobę Parkinsona
4032/21/VIII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w konkursie na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019-2021
4033/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści POROZUMIENIA SOO.31.9.2021 z dnia 23.04.2021 r. w związku z realizacją inwestycji pn.: ”Budowa ulicy Uranowej w Gdyni wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego”.
4034/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
4035/21/VIII/K - wystąpienia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zwrot zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia
4036/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Portowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
4037/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego
4038/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Stowarzyszenia Familia
4039/21/VIII/P - zmiany zarządzenia nr 3788/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.06.2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim na czas oznaczony 3 miesiące

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.08.2021
Data udostępnienia informacji: 16.08.2021