Z dnia 2021-07-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2021 r. w sprawie:

3877/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2021.
3878/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok.
3879/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3880/21/VIII/P - zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Muzeum Miasta Gdyni.
3881/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia”.
3882/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”.
3883/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3884/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.
3885/21/VIII/P - ustalenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących oceny dostępności przy realizacji inwestycji miejskich.
3886/21/VIII/S - powierzenia pomocniczych działań zakupowych Gdyńskiemu Centrum Informatyki.
3887/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji.
3888/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3889/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz wnioskodawcy Wspólnoty Mieszkaniowej Tucholska 1.
3890/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chwaszczyńskiej.
3891/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chabrowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3892/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy os. Kępa Oksywska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3893/21/VIII/P - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu i warunków sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B.
3894/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Rolniczej.
3895/21/VIII/P - powołania Pana Krzysztofa Babickiego na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza.
3896/21/VIII/P - uchylenia zarządzenia nr 3770/2021/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.06.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Orłowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.
3897/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 06/2021 z 07 maja 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Płk. Dąbka 187 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3898/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Płockiej na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
3899/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3900/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w rejonie ul. Adama Mickiewicza i ul. Henryka Siemiradzkiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3901/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni u zbiegu ulic 10 Lutego i 3 Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.07.2021
Data udostępnienia informacji: 16.07.2021