Z dnia 2021-06-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.06.2021 r. w sprawie:


3774/21/VIII/P - zmiany w składzie Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Miasta Gdynia
3775/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 3245/21/VIII/R z dnia 26 stycznia 2021 r. Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
3776/21/VIII/M - ogłoszenia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.
3777/21/VIII/O - przyznania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii letnich w 2021 r.
3778/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a operatorem hulajnóg elektrycznych działającym pod marką Lime Technology Sp. z o.o w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
3779/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr KB/203/OE/24- W/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym.
3780/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a operatorem hulajnóg elektrycznych działającym pod marką LOGO-SHARING w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
3781/21/VIII/O - upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.
3782/21/VIII/O-przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Gdynia i okolice 2021- Półkolonie w mieście".
3783/21/VIII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie polarów służbowych dla Stowarzyszenia POPR Gdynia.
3784/21/VIII/P - zatwierdzenia oceny skutków ugody między Gminą Miasta Gdyni a Jarosławem Serafinem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELIPSA” Jarosław Serafin z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 228B lok. 20 dotyczącej wysokości kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
3785/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3786/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. kpt. Zdzisława Pieńkawy.
3787/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.
3788/21/VIII/P - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim na czas oznaczony 3 miesiące.
3789/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3790/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 28 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1534, obręb 0013 Działki Leśne.
3791/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piaskowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3792/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w granicach portu morskiego w Gdyni.
3793/21/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Zastępcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do działania w imieniu Gminy Miasta Gdyni we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programu Erasmus+.
3794/21/VIII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Stefana Okrzei 8 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 52 w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.06.2021
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021