Z dnia 2021-06-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.06.2021 r. w sprawie:

3731/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
3732/21/VIII/K - zmiany budżetu Miasta Gdyni na rok 2021
3733/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3734/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 rok
3735/21/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Rehabilitacja dla Gdynian z niepełnosprawnością po Covid - 19.
3736/21/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na prowadzenie „Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021 - 2023”
3737/21/VIII/M - zmiany zarządzenia NR 2205/20/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 kwietnia 2020r. dotyczącego przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni”.
3738/21/VIII/M - organizacji przewozu osób wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi
3739/21/VIII/O - pełnomocnictwa dyrektorowi XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni.
3740/21/VIII/O - integracji miejskiego programu społecznego Gdynia Rodzinna Plus z programem Moje Miasto Gdynia - Karta Mieszkańca.
3741/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni w Gdyni za rok 2020.
3742/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni za rok 2020.
3743/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2020
3744/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni za rok 2020.
3745/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gdyńskiego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2020
3746/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Emigracji w Gdyni za rok 2020.
3747/21/VIII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2020 rok
3748/21/VIII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie profilaktyki depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole
3749/21/VIII/P - przekazania do korzystania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Gdyńskiemu Centrum Usług Opiekuńczych budynku przy ul. Warszawskiej 67A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
3750/21/VIII/P - nieodpłatnego przekazania stojaków rowerowych oraz stojaków na hulajnogi na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni
3751/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 8 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
3752/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu
3753/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę z komponentem streetworkingu oraz IT
3754/21/VIII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Półkolonie letnie Kalamo"
3755/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej 11A przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
3756/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.06.2021
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021