Z dnia 2021-05-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.05.2021 r. w sprawie:

3693/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego ul. Chrzanowskiego 21
3694/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego – ul. Reja 10.
3695/21/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej z Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3696/21/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3697/21/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3698/21/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 zawartej w dniu 19.10.2004 roku pomiędzy Gdynią, miastem na prawach powiatu a Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej.
3699/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 04/04/2021 z 19 kwietnia 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Chylońskiej 33 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
3700/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 05/2021 z marca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Starowiejskiej 42-48/ 3 Maja 16 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3701/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 06/2021 z 16 marca 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Zgoda 4 - 6 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu.
3702/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 01/2021 z 24.05.2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Arciszewskich 23 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zabezpieczenie środków finansowych na przedmiotową inwestycję w formie kredytu
3703/21/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5/2021 z 30 kwietnia 2021 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Opata Hackiego 27 w Gdyni w sprawie wyrażenia zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu
3704/21/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 1569/19/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2019 dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (II)”.
3705/21/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 3247/21/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 roku, dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. „30+ na start (III)”.
3706/21/VIII/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja letnia i zimowa 2021 r.
3708/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w ulicy Brzechwy w Gdyni.
3709/21/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Gdyni a operatorem hulajnóg elektrycznych działającym pod marką Dott w sprawie współpracy na rzecz rozwoju mikromobilności w Gdyni oraz uregulowania zasad funkcjonowania elektrycznych hulajnóg wykorzystywanych do realizowania przez Operatora usług wypożyczania elektrycznych hulajnóg na obszarze Gminy.
3710/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3711/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni.
3712/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3713/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
3714/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat na rzecz wnioskodawcy
3715/21/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 52 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51.
3716/21/VIII/P - uchylenia zarządzenia nr 3573/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2021 roku.
3717/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 102 I przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3718/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 31 grudnia 2021 roku.
3719/21/VIII/P - ogłoszenia i organizacji przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
3720/21/VIII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Union Investment Real Estate GmbH
3721/21/VIII/P - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wolności 25 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
3722/21/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej
3723/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu udziału w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
3724/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.05.2021
Data udostępnienia informacji: 08.06.2021