Z dnia 2021-05-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2021 r. w sprawie:
 
3616/21/VIII/P - udzielenia dotacji inwestycyjnej Teatrowi Miejskiemu w Gdyni.
3617/21/VIII/R - zmiany zarządzenia Nr 2860/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2021 roku.
3618/21/VIII/M - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku.
3619/21/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni.
3620/21/VIII/O - zmiany Zarządzenia 3598/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego w zakresie depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole.
3621/21/VIII/U - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2021”.
3622/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Pustki Cisowskie- Demptowo przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3623/21/VIII/P - ustalenia wykazu oraz ceny dla lokalu mieszkalnego nr 20-21 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 43, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3624/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 klatka C wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego przy ul. Paprykowej 30 w Gdyni.
3625/21/VIII/P - określenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 138/20 A, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3626/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – do 5 miesięcy.
3627/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3628/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.05.2021
Data udostępnienia informacji: 07.05.2021