Z dnia 2021-04-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2021 r. w sprawie:

3560/21/VIII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/119/PD/19-W/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją 4 Sztuki
3561/21/VIII/R - podpisania aneksu do Umowy Inwestycyjnej dotyczącej udzielenia pożyczki na realizację projektu pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”
3562/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 1854/2020/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.01.2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3563/21/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 2633/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
3564/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Przedszkola nr 18 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 52 w Gdyni, dyrektora Szkoły podstawowej nr 10 w Gdyni, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni.
3565/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego .
3566/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
3567/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Władysława Syrokomli na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3568/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Gdyni przy ulicy Władysława Syrokomli na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3569/21/VIII/P - określenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3570/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Czechosłowackiej w Gdyni.
3571/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Gdyni przy ulicy Artura Grottgera i Władysława Syrokomli na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3572/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej przy ul. Widnej.
3573/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
3574/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji
3575/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 29.07.2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci ciepłowniczej w ulicy Chwarznieńskiej.
3576/21/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do działania w imieniu Gminy Miasta Gdyni we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021
3577/21/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych do działania w imieniu Gminy Miasta Gdyni we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021.
3578/21/VIII/R - zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.04.2021
Data udostępnienia informacji: 26.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2021 14:06 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk