Z dnia 2021-03-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.03.2021 r. w sprawie:

3477/21/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni.
3478/21/VIII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.
3479/21/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.
3480/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie przygotowania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta.
3481/21/VIII/S - zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni .
3482/21/VIII/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2020 rok, sprawozdań o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia miasta Gdyni i przedstawienia ich Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3483/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Kamienna Góra przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3484/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Oksywie przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2019-2023.
3485/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mariana Mokwy.
3486/21/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II, ul.Władysława IV i Al.Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
3487/21/VIII/P - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. J. Ejsmonda, Al. Jana Pawła II i Al. Zwycięstwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
3488/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie al. Zwycięstwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas budowy, nie dłużej niż do 12 miesięcy.
3489/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3490/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Józefa Korzeniowskiego. przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
3491/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3492/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Batalionów Chłopskich przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
3493/21/VIII/P - określenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
3494/21/VIII/O - udostępnienia infrastruktury jednostek oświatowych na potrzeby realizacji statutowych zadań Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół.
3495/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolna-Wychowawczego nr 1 w Gdyni
3496/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni, dyrektora Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni i dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.
3497/21/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Domem Seniora Dworek sp. z o.o. w Dąbiu, ul. Miodowa 11 w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej „DWOREK” w Dąbiu, przy ul. Miodowej 11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 06.04.2021