Z dnia 2021-03-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.03.2021 r. w sprawie:

3476/21/VIII/P - skorzystania z prawa pierwokupu udziałów w nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowiących współwłasność osób fizycznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 06.04.2021