Z dnia 2021-03-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.03.2021 r. w sprawie:

3454/21/VIII/R - zmiany zarządzenia nr 5760/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie warunków realizacji projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino–Radiostacja” (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT)
3455/21/VIII/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w materiałach promocyjnych.
3456/21/VIII/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej.
3457/21/VIII/R - udzielenia upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania zaświadczeń i postanowień, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.
3458/21/VIII/M - przyznania dotacji na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”.
3459/21/VIII/O - zmiany zarządzenia w sprawie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Gdyni.
3460/21/VIII/U - powołania Zespołu Projektowego ds. Miejskich Placów Zabaw i Rekreacji.
3461/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3462/21/VIII/S - ustalenia cennika Przystani jachtowej Marina Gdynia.
3463/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Sadowej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3464/21/VIII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. A.Mickiewicza 3).
3465/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie Al. Zwycięstwa na rzecz Energia Operator S.A. Oddział w Gdańsku.
3466/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 46 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3467/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Zamenhofa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 12 miesięcy.
3468/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Opata Hackiego/Drzymały przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3469/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o powierzchni 517m˛.
3470/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony o powierzchni 60m˛.
3471/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chwaszczyńskiej.
3472/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chwaszczyńskiej.
3473/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Chwaszczyńskiej.
3474/21/VIII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej.
3475/21/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na obsługę wnioskodawców narodowego programu "Czyste Powietrze".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.03.2021
Data udostępnienia informacji: 29.03.2021