Z dnia 2021-03-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.03.2021 r. w sprawie:

3399/21/VIII/K - zmiany budżetu miasta Gdynia na rok 2021.
3400/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na rok 2021.
3401/21/VIII/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.
3402/21/VIII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie pod obszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2021 r.
3403/21/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
3404/21/VIII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni.
3405/21/VIII/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.
3406/21/VIII/U - zmiany zarządzenia w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przedsięwzięć inwestycyjnych.
3407/21/VIII/U - przeznaczenia lokalu dla Rady dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana.
3408/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Brzoskwiniowej.
3409/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „MIĘDZY SŁOWAMI”.
3410/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 500 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3411/21/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o powierzchni 248 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
3412/21/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Sienkiewicza 23, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
3413/21/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Chylońskiej w Gdyni.
3414/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności drogowej przy ul. Legionów.
3415/21/VIII/R - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci".
3416/21/VIII/M - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie zmiany „Regulaminu Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia” oraz „Zasad naboru, monitoringu i weryfikacji projektów w ramach - Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia”.
3417/21/VIII/R - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.03.2021
Data udostępnienia informacji: 19.03.2021