Z dnia 2021-03-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.03.2021 r. w sprawie:

3378/21/VIII/M - danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2020 rok położonych na obszarze Miasta Gdyni.
3379/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, dyrektora Przedszkola nr 47 „Leśna Pętelka” w Gdyni i dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.
3380/21/VIII/O - przyznania środków na organizację XI Pomorskiego Konkursu Poetyckiego „Niektórzy lubią poezję…”.
3381/21/VIII/U - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Pogórze przedsięwzięć inwestycyjno- remontowych na lata 2019-2023.
3382/21/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy.
3383/21/VIII/K - kierowania sprawa na drogę postępowania sądowego.
3384/21/VIII/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej Miasta Gdyni w 2021 r.
3385/21/VIII/S - powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu jej działania.
3386/21/VIII/S - wyboru instytucji finansowej Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni.
3387/21/VIII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej – ul. Starowiejska 10A.
3388/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Krauzego.
3389/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3390/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Inżynierskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3391/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Sanockiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3392/21/VIII/O - powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni, dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni i dyrektora Zespołu Szkól Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.
3393/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Suchej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
3394/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Wzgórze Bernadowo na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
3395/21/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Kolonia na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
3396/21/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ulicy Żurawiej
3397/21/VIII/P - ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - ul. Harcerska 4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.03.2021
Data udostępnienia informacji: 05.03.2021