Z dnia 2021-02-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.02.2021 r. w sprawie:

3324/21/VIII/K zmiany budżetu miasta Gdyni na 2021 rok
3325/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2021 rok
3326/21/VIII/K zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok
3327/21/VIII/R zmiany zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”.
3328/21/VIII/R ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.
3329/21/VIII/R Instrukcji udzielania zamówień publicznych, związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla których na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się zapisów tej ustawy ".
3330/21/VIII/M wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 05/2019 z 2019 roku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Legionów 94-98 w Gdyni.
3331/21/VIII/M zmiany Przewodniczącego Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej.
3332/21/VIII/O dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych „Poznaj prace biologa” oraz „Zaproś naukowca do szkoły” organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych.
3333/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 18-20 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3334/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
3335/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata.
3336/21/VIII/P określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, położonych przy ul. Cypriana Norwida na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
3337/21/VIII/P ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni ul. Malczewskiego 31G, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich.
3338/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat.
3339/21/VIII/P ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ulicy Wieluńskiej 71 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.
3340/21/VIII/S przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni.
3341/21/VIII/O rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni.
3342/21/VIII/R powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.02.2021
Data udostępnienia informacji: 19.02.2021